S¸o¨mine ile u¨st kat ısıtması nasıl olur ?
S¸o¨mine bacasının gec¸tig^i odayı (c¸ocuk odası-yatak odası v.b)ısıtmak ic¸in; Odadan gec¸en bacanın ic¸erisine yerles¸tirilen nikel c¸elik boru ile altta sog^uk hava giris¸ menfezinden aldıg^ı sog^uk havayı baca ic¸erisinden kac¸an sıcak hava ile ısıtarak yukarı dog^ru yu¨kselerek menfezden c¸ıkar.Bo¨ylelikle kapalı sistem haznelerde olus¸an %10-%20 ısı kaybından da faydalanmıs¸ olursunuz. Uygulanan s¸o¨minenin altında bırakılan "s¸o¨mine sog^uk hava giris¸i" nden alınan hava fizik kuralları gereg^ince kendilig^inden ısındıkc¸a yukarıya dog^ru yu¨kselir, s¸o¨mine "sıcak hava c¸ıkıs¸" menfezi u¨zeri kapatılarak ısınan havanın daha da yukarıya c¸ıkması engellenerek menfezden mekana yayılması sag^lanır. Hazne ic¸erisinde yanan ates¸in salgıladıg^ı duman ise 200mm kalınlıg^ındaki paslanmaz c¸elik boru vasıtasıyla tahliye edilir. U¨st katta devam eden boru etrafındaki 5er cm lik bos¸luk da ısınan havayı go¨kyu¨zu¨ yerine odaya alıp mekanı ısıtmak adına alt tarafta bir sog^uk hava giris¸, u¨st tarafta da bir sıcak hava c¸ıkıs¸ menfezi bırakılır. Altta bırakılan menfezin altı, u¨stte bırakılan menfezin de u¨zeri kapatılır ki as¸ag^ıdan giren sog^uk hava daha da as¸ag^ıya c¸o¨kmesin, ısınıp yu¨kselen hava da yukarıya c¸ıkmasın ve bo¨ylelikle u¨st katta go¨kyu¨zu¨ne gidecek olan ısının ic¸eriye alınmasıyla ısınmıs¸ olur. C¸atı arası ve c¸atı u¨zerinde de o¨ru¨lmu¨s¸ olan bacanın c¸atı en u¨st seviyesi olan mahyayı en az 50cm gec¸mek zorundadır, bu is¸lem yapılmazsa, bacadan c¸ıkan dumanın ru¨zgar dan basma yapıp tekrar aynı yolu izleyerek, geriye do¨nmesini ve c¸ekis¸in zorlas¸masını kısa mesafeli bacalarda da dumanın hazne ic¸erisine geri do¨nmesini engeller. Sag^lıklı bir baca s¸apkasıyla da sistem tamamlanmıs¸ olur.
Thumbnail Image 1

Sulu Şömineler

Şömine keyfi yaşarken evinizin tüm odaları ısınsın.

Kalorifer Şömine

Thumbnail Image 1

Modern Şömineler

Birbirinden şık şömineler, modern dizayn edilmiş...

Modern Şömine

Thumbnail Image 1

Klasik Şömineler

Köşe, üniversal, Plazma, Giydirmesiz şömineler

Klasik Şömine

Thumbnail Image 1

Elektrikli Şömineler

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir çok modeliyle farklı uygulamalar sunan, aynı zamanda portatif olma özelligi...

Elektrikli Şömine

Thumbnail Image 1

Doğalgazlı Şömineler

Gün geçtikçe evlerdeki yerini hızla almaya devam ediyor...Uzun vadede tasarruf sağlayan özelliği var...

Doğalgazlı Şömine

Thumbnail Image 1

Bacasız Şömineler

Bacasız şöminelerin esas mantığı, çevre dostu bir yakıt ile yanmasıdır. Yakıtı şeker, mısır veya herhangi bir hububattan elde edilir

Bacasız Şömine

Thumbnail Image 1

Sulu Şömine

Merkezi ısıtmalı, salonunuzda kat kaloriferi...Sulu Şömine Sistemleri...

Sulu Şömine

Thumbnail Image 1

Pellet Soba

Pellet ya da Pelet olarak bilinen katı yakıtı kullanan Şömine Soba.

Pellet Soba

Thumbnail Image 1

Barbekü

Hazır, demonte barbeküler...Kurulumu kolay ve uzun ömürlü...

Barbekü